Ekkokamre og filterbobler

Dersom to personer googler nøyaktig det samme tror de fleste at de vil få opp de samme resultatene. I mange tilfeller stemmer det, men sannheten er at dette reguleres av algoritmer som plukker opp dine digitale spor.

En filterboble er ifølge SNL en individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nettet. Denne avgrensningen er basert på dine digitale spor, som kan være alt fra hvilke nettsteder du søker oftest til hvilken politisk tilhørighet du har. Begrepet filterboble ble først tatt i bruk av internettaktivist og forfatter Eli Pariser, som ønsket å belyse den negative siden ved denne type avgrensning. Pariser forklarer selv filterboblen i sin “tedtalk” som “ditt eget personlige og unike univers av informasjon”, og understreker at du selv ikke kan kontrollere hva filterboblen inneholder eller hva som blir filtrert ut av den. Han mener avgrensningen kan gjøre at forbrukere går glipp av informasjon som vil kunne utvide eller utfordre deres syn på verden.

Begrepet ekkokammer er ifølge NDLA når ideer, informasjon eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. Oxford Dictionary beskriver et ekkokammer som et miljø hvor du kun møter oppfatninger og informasjon som er lik dine egne. Dersom du leser i et forum hvor mange av meningene er like eller at en side av en sak blir belyst sterkere og mer positivt, kan det hende du befinner deg i et ekkokammer. Din egen feed på Facebook er et godt eksempel på et ekkokammer nettopp fordi den er tilpasset deg ut fra dine digitale spor. Klikker du ofte inn på linker til for eksempel en nettbutikk for dameklær er sjansen stor for at relaterte innlegg og reklame dukker opp like etterpå, og det er slik ekkokamre fungerer.

Så hvordan kommer man seg unna filterboblene?

For ja, det er faktisk mulig å unngå at man havner i en filterboble, så fremst man faktisk vet hva det er. Med andre ord er det aller viktigste at man vet at filterbobler eksisterer. For å unngå filterbobler kan du ifølge nettsiden choosetoencrypt selv gjøre følgende:

  • Aktivere blokkering av reklame, også kjent som “adblock”
  • Lese flere og ulike aviser og nettsider som skriver med et vidt perspektiv
  • Ikke godta cookies, og eventuelt blokkere cookies du allerede har godtatt
  • Bruke inkognito-modus, også kjent som privat nettlesing-modus

Effekten av ekkokamre og filterbobler

Kinesiske myndigheters strenge internettsensur er kanskje et av de mest kjente eksemplene når det gjelder dette temaet. I Kina får man ikke tilgang til flere sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter og YouTube. Mange stiller seg kritiske til denne avgrensningen, men det er likevel få som snakker om bruken av filterbobler og ekkokamre.

Personlig mener jeg filterbobler og ekkokamre kan stå i veien for samfunnsutviklingen ved at man kun blir eksponert for ting som bekrefter det man allerede vet eller tror. Eksempelvis mener jeg det vil være sunt for alle å bli eksponert for andres politiske ståsted og meninger rundt tema som næringsliv, miljø, og utdanning. Dersom man kun får artikler og nyhetsoppdateringer som er partisk når det kommer til politikk, kan det diskuteres i hvor stor grad det blant annet påvirker valgresultater. Det er uansett ingen tvil om at det påvirker politikken til en viss grad.

/Frida Engan

Kilder:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *